logo pasica
SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

IKB - O PODJETJU

PONUJAMO VAM ELEGANTNE, TRAJNE IN ZANESLJIVE INŽENIRSKE REŠITVE

Podjetje IKB je bilo ustanovljeno leta 2001. Ustanovitelja sta Brane Batistič in Iztok Kastelic, ki sta združila svoje dolgoletne izkušnje in znanje ter osnovala prodorno projektantsko skupino. Že več let uspešno delujemo na trgu in s strokovnim pristopom uresničujemo naročnikove želje.

Ukvarjamo se s projektiranjem inženirskih objektov, kar pomeni konstruiranje, statično in dinamično analizo konstrukcij, statično presojo in oceno vrednosti investicije. Z uporabo sodobnih risarskih orodij uspešno pokrivamo medij prenosa tehničnega znanja v prakso.

Specializirani smo na področju hidroenergetskih objektov, kjer je udejanjenje le-teh osnovano na našem znanju, izkušnjah in sodelovanju z ostalimi strokovnjaki.

Prav tako delujemo na področju projektiranja; mostov, sanacij in rekonstrukcij mostov, stanovanjske, industrijske gradnje ter ostalih hidrotehničnih objektov.

"Vsak dober projekt vključuje inspiracijo, kreativnost, timsko delo, analize in tehnično znanje!
"


cahnZ

cahnL

foto_web_suhadol20001 OPTIMALNA IZKORIŠČENOST VODNEGA POTENCIALA SREDNJE SAVE
- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA HE SUHADOL, HE TRBOVLJE IN HE RENKE


investitor: HSE invest